Mapa w oparciu o: "Czy wiesz, kto to jest?", red. St. Łoza, Warszawa 1938

Kontakt: Adrian Zandberg